”Hyresregleringar är en orsak till bostadsbrist”
brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. I
Boverkets chef: Samhället slits isär – konflikter växer
Sveriges 33 000 hemlösa måste få en

Om hemsidan inte fungerar som förväntat, prova att byta webbläsare till Chrome eller Microsoft Edge!

1 18 CMC 1962 FERRRI 250 GTO GLOSS gul DIESCAST

[Rennäring] Att bedriva renskötsel förutsätter att det finns marker där renen kan beta, en fungerande grön infrastruktur så att renen kan förflytta sig mellan betesområden och renskötare som förstår renens beteende och hjordarnas rörelser i landskapet. Vad händer när förutsättningarna ändras och markerna påverkas av mänsklig och industriell aktivitet? Hur länge kan renskötseln bestå?
reformer – inte drömmar om ännu
Från den 1 oktober blir det

NyheterRSS-ikon

langDocGroups: 444, showCount: 6, loopTo: 6, query: +status:2 +doc_type_id:2 +(category_id:16)
tar i med hårdhandskarna mot dem

I fokusRSS-ikon

”Obegripligt att driva på för nya skadliga ombildningar” langDocGroups: 71, showCount: 5, loopTo: 5, query: +status:2 +doc_type_id:2 +category_id:17 +(category_id:50 category_id:14 category_id:111 category_id:1 category_id:15 category_id:4 category_id:165 category_id:3 category_id:54 category_id:13 category_id:8 category_id:107 category_id:53 category_id:2 category_id:109 category_id:23 category_id:5)

Mer om samer från samer.se

Genvägar och verktyg

Sveriges 33 000 hemlösa måste få en
”Ombildning bäddar för bostadssocial katastrof”
”Vänsterpartiet förvägrar människor att äga”

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

”Hyresregleringar är en orsak till bostadsbrist”
Bostadsbyggandet i Stockholm stannar av. Prognosen

Myndigheten

Antalet nya bostadsbyggen i Stockholm i år halveras

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Antalet nya bostadsbyggen i Stockholm i år halveras

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

1  12 Förlaga i Kit Porsche 911 bilrera Rsr 1974 modelllllerlerl Factory Hiro K714
Fria marknader för hyreslägenheter finns i
”Vänsterpartiet förvägrar människor att äga”

Kontakt