bara hos brittiska politiker, utan även
Talmannen John Bercow har beslutat att

Om hemsidan inte fungerar som förväntat, prova att byta webbläsare till Chrome eller Microsoft Edge!

Praktisk självbevattnare från Sagaform

[Rennäring] Att bedriva renskötsel förutsätter att det finns marker där renen kan beta, en fungerande grön infrastruktur så att renen kan förflytta sig mellan betesområden och renskötare som förstår renens beteende och hjordarnas rörelser i landskapet. Vad händer när förutsättningarna ändras och markerna påverkas av mänsklig och industriell aktivitet? Hur länge kan renskötseln bestå?
I Johan Lindbergs blogg får du lära dig mer om huv
Expert om omröstningen: ”Stor risk för antiklimax”

NyheterRSS-ikon

langDocGroups: 444, showCount: 6, loopTo: 6, query: +status:2 +doc_type_id:2 +(category_id:16)
undvika att britterna kraschar ut den

I fokusRSS-ikon

folket ska rösta på nytt innan langDocGroups: 71, showCount: 5, loopTo: 5, query: +status:2 +doc_type_id:2 +category_id:17 +(category_id:50 category_id:14 category_id:111 category_id:1 category_id:15 category_id:4 category_id:165 category_id:3 category_id:54 category_id:13 category_id:8 category_id:107 category_id:53 category_id:2 category_id:109 category_id:23 category_id:5)

Mer om samer från samer.se

Talmannen John Bercow har beslutat att
SvD:s boklista ger dig de bästa och mest intressan
ionskoncernen Allra, som år

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Terrorgruppen Islamiska staten sprider död och skr
Här lyfter vi tidlös kvalitetsjournalistik från Sv

Myndigheten

klimatpolitik och klimatforskning och andra nyheter

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

klimatpolitik och klimatforskning och andra nyheter

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

läderlappen Arkham Knight Mint in låda
i grunden om två folk som
ionskoncernen Allra, som år

Kontakt